Yüksekokul Kurulu

  Doç. Dr. Hatice İSKENDER

  Yüksekokul Müdürü    Başkan

  Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK 

  Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye 

  Dr. Öğr. Üyesi Bakiye ÇAKIR

  Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye 

  Dr. Öğr. Üyesi Yasemin CAMADAN

  Eczacılık Bölüm Başkanı    Üye 

  Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER

  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı     Üye 
  Öğr.Gör. Ayşe TAŞTAN   Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı    Üye

  Öğr. Gör. Nesibe YILDIZ

  Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı (Tedviren)    Üye 

  Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK

  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz. Böl. Başkanı (Tedviren)    Üye 

  Mustafa Yalçın ÖZKAN 

  Yüksekokul Sekreteri       Raportör