Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Hatice İSKENDER    Yüksekokul Müdürü    Başkan

Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK

   Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bakiye ÇAKIR    Yüksekokul Müdür Yardımcısı    Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN

   Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bakiye ÇAKIR

   Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin CAMADAN

   Yüksekokul Kurulunca Seçilmiş Üye    Üye

Mustafa Yalçın ÖZKAN 

   Yüksekokul Sekreteri     Raportör