"Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Yönelik" eğitim düzenlenmiştir.

04 Haziran 2021, Cuma 1280

Meslek yüksekokulumuzun İlk ve acil programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Elif TİRYAKİ tarafından tüm okul öğrencilerimize yaz stajı öncesi ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİNE YÖNELİK eğitim düzenlenmiştir.Eğitim esnasında enfeksiyon kontrol önlemleri ve güncel öneriler başlığı altında;hastane enfeksiyonlarının önemi ve önlene bilirliği, alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kuralların yanı sıra hastane enfeksiyonlarıyla ilişkili  hukuki sorunların çözümü ile ilişkili gelecekte meslek hayatında karşılaşabilecek konular üzerinde duruldu. Düzenlenen eğitimde sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonları önlem prensipleri,el yıkama ve el antisepsisi endikasyonları,izolasyon önlemleri, izolasyon kararı verilen hastada uygulanan prosedür, koruyucu ekipmanın uygun kullanımı, invaziv girişimlere yönelik enfeksiyon kontrol önlemleri, sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların risk faktörleri, kontrol demetlerinin uygulandığı enfeksiyonlar (ventilatör ilişkili pnömoni, santral venözkateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu, ürinerkateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, cerrahi alan enfeksiyonu) ve bu enfeksiyonlara yönelik önleme stratejileri, güvenli enjeksiyon uygulamalarıve standart önlemleri, kesici delici alet yaralanmalarında izlenilecek yöntemler ve atık yönetimi konu başlıkları anlatılmıştır.