Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Dili
Türkçe                                                                                                        
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)        
Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER
Süresi (Yıl)
2
İkinci Öğretim
Yok
Kontenjanı
Normal Öğretim: 40
Staj Durumu
Var
Mezuniyet Ünvanı
 
ÖSYM Tipi
TYT
Ders Müfredatı
 

 

Program Hakkında Bilgi

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

 

Amaç ve Hedef

Programın amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarının, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu insan gücü olan tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Program süresince öğrencilerimize tıbbi terminoloji, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurabilme, protokol kuralları, işe motive olma, stresten uzak durma, dosyalama ve arşivleme teknikleri, ICD-10 sistemini kullanarak kodlama yapabilme, raporlama, resmi yazışmaların yapılması vb. konular hakkında beceriler kazandırılır.

 

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrencilerimiz, sağlık kurum ve kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimleri ile sağlık kurulu, hasta kabul, dosyalama ve arşiv gibi idari birimlerinde görev yapmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinde yaşanan değişime paralel olarak, özel ve kamuya ait sağlık kurum ve kuruşlarında tıbbi sekreterlere duyulan ihtiyaç giderek artmakta ve iş imkânları çoğalmaktadır.

 

Meslekte İlerleme ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

 

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

İl Sağlık Müdürlüğü

Alana özgü diğer kurum ve kuruluşlar

 

Laboratuvar İmkânları

Son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında eğitim verilmektedir.

 

AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Mustafa FİLİZ

Ders İçeriğine Ulaşmak İçin Tıklayınız