Optisyenlik Programı

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 52
Staj Durumu var
Mezuniyet Ünvanı  
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Tıklayınız

 

Tarihçe

2015-2016 Eğitim- Öğretim yılında 52 kişilik kontenjanla açılmıştır.

 
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye "Optisyenlik" programında ön lisans diploması verilir.

 
Kabul Koşulları

 Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

 
Üst Kademeye Geçiş

Optisyenlik programını başarıyla bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde fizik bölümüne dikey geçiş yapabilirler.

 
Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.

 
İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Optisyen” unvanı ile kendi işyerini açabileceği gibi daha önce açılmış veya yeni açılacak olan optik müesseselerde mesul müdürlük yapabilir, Optik lens, çerçeve, Kontakt lens imal eden firmalarda veya Sağlık müdürlükleri, hastaneler, göz poliklinikleri ve benzeri kuruluşlarda optisyen olarak çalışabilirler.

 
Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notunda ara sınav % 40, final % 60 etkilidir. Yarıyıl sonu sınavından en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

 

AKADEMİK PERSONEL
 

 

Ders İçeriğine Ulaşmak İçin Tıklayınız