İş ve Uğraşı Terapisi Programı

Dili

Türkçe

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

Öğr. Gör. Onur Seçgin NİŞANCI

Süresi (Yıl)

2

İkinci Öğretim

-

Kontenjanı

Normal Öğretim:40

Staj Durumu

Var

Mezuniyet Ünvanı

İş ve Uğraşı Terapi Teknikeri

ÖSYM Tipi

TYT

Ders Müfredatı

Tıklayınız

 

Program Hakkında Bilgi: Meslek yüksekokullarının iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist) gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir. İş ve Uğraşı Terapisi eğitimi 2 yıllık (4 dönem) bir süreci kapsamaktadır. Bu süre boyunca öğrencilerin 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Amaç ve Hedef: İş ve Uğraşı Terapisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. İş Uğraşı teknikerlerinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak ve aktivitelerinde bağımsız olmalarını sağlamaktır. İş uğraşı terapi teknikerleri, ergoterapistler ile birlikte bireylerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında eğitime sahiptir.

 

Çalışma Alanları: İş ve Uğraşı Terapisi Teknikerleri, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Huzurevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde ve duyu bütünleme merkezlerinde ergoterapist veya uzman hekim gözetiminde çalışabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar: İlgili programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) yeterli puanı almak koşuluyla Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik gibi alanlarda lisans programlarına başvuru yapabilirler.

 

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar: Programca uygulanması gereken öğretim faaliyetlerini planlama ve istihdam olanakları konusunda; Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşları (Hastaneler, Tıp Merkezi, Rehabilitasyon Merkezi vb.) ile işbirliği yapılır.

 

AKADEMİK PERSONEL:

Öğr. Gör. Hüseyin Bora SAÇAR

Öğr. Gör Sidrenur ASLAN

Öğr. Gör. Zeynep YILDIZ

Ders İçeriklerine Ulaşmak İçin Tıklayınız