Eczane Hizmetleri Programı

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin CAMADAN
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Var
Kontenjanı Normal Öğretim: 57/ İkinci Öğretim: 40
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı -
ÖSYM Tipi

TYT

Ders Müfredatı Tıklayınız

 

Tarihçe

2015-2016 Eğitim- Öğretim yılında 40 kişilik kontenjanla açılmıştır.

 

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye ‘’Eczane Hizmetleri’’ programında ön lisans diploması verilir.

 

Kabul Koşulları

 Yükseköğretim kurulu Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puana türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafınddan belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

 

Üst Kademeye Geçiş

Programını başarıyla bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nda başarılı oldukları takdirde biyokimya, kimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel kuruluşlarda, eczanelerde, hastanelerde, medikal sektörde ve ilaç sektörünün çeşitli alanlarında eğitimli yardımcı eleman olarak görev yapabilirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notunda ara sınav % 40, final % 60 etkilidir. Yarıyıl sonu sınavından en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

 


AKADEMİK PERSONEL

 

Ders İçeriğine Ulaşmak İçin Tıklayınız