Çocuk Gelişimi Programı

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Levent ŞİMŞEK
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Var
Kontenjanı Normal Öğretim: 62 / İkinci Öğretim: 62
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Meslek Elemanı
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Tıklayınız
 

 

Program Hakkında Bilgi:

Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili yardımcı personel yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, çocuk gelişimi ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre de ders seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

 

Amaç ve Hedef:

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, görsel sanatlara (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duymak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.

 

Çalışma Alanları:

İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel kreş ve anaokullarında,

- İdareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

- Usta öğretici olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında,

- Ana-baba eğitimcisi olarak Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde,

- Bakıcı anne olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında,

- Tasarımcı olarak Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde,

- Çocuk bakım elemanı olarak Çalışan anne – babaların çocuklarının bakımında,

- Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında,

- Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde,

- Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,

- Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,

- Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,

- Anaokullarında,

- Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,

- Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,

- Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde,

- Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,

- Eğitsel oyuncak üretiminde,

- UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,

- Sivil Toplum Örgütlerinde, Çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler.

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir. Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:

Program mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile,

  • Çocuk Gelişimi
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

1 adet 50 kişilik atölye öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

 

AKADEMİK PERSONEL

 

Ders İçeriğine Ulaşmak İçin Tıklayınız